Podmienky použitia

V žiadnom prípade nie sme zodpovední za akékoľvek vzniknuté škody, vrátane ušlého zisku, vyplývajúceho z použitia tejto služby, jej softvéru, služieb alebo dokumentácie aj keď bol administrátor oboznámený s takouto možnosťou.

Výslovne sa zriekame akejkoľvek záruky, vrátane predpokladaných záruk predajnosti a vhodnosti na daný účel. Softvér a hostiteľ tu uvedené spoločnosti "tak ako sú", nemá žiadne povinnosti poskytovať údržbu, podporu, aktualizácie, rozšírenie alebo úpravy alebo trvalú dostupnosť služieb. Sme oprávnení ukončiť túto službu bez oznámenia a odstrániť databázy neodvolateľne.

Užívateľom db4free.net nie je dovolené zverejňovať svoje prístupové údaje, takisto aj špecifické údaje servera tretím stranám.

Exkluzívne zákony Rakúskej republiky sa vzťahujú na služby týkajúce sa db4free.net projektu.

Neodporúčame používať databázu db4free.net s cieľom ukladania dôležitých dát. Aj keď my - prevádzkovatelia tohto projektu - sme vzájomne prepojení v rámci jednej spoločnosti, tento projekt je stále považovaný za súkromný a nekomerčný. Odmietame akúkoľvek záruku a zodpovednosť.

Tím Db4free.net nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah odkazovaných webových stránok.

Vyhradzujeme si právo na zmenu tohto vyhlásenia bez predchádzajúceho upozornenia.

Heidenreichstein, Rakúsko
29. júna 2014