Podmínky použití

V žádném případě nejsme odpovědni za vzniklé škody, včetně ušlého zisku, vyplývajícího z použití či nedostupnosti tímto hostitelem. Jeho software, služby, nebo jeho dokumentace, i když správce byl upozorněn na možnost vzniku takovýchto škod.

Výslovně se zříkáme jakékoliv záruky, včetně předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Software a hostitel zde uvedené společnosti "tak jak jsou", nemá žádné povinnosti poskytovat údržbu, podporu, aktualizace, rozšíření nebo úpravy nebo trvalé dostupnosti služeb. Jsme oprávněni ukončit tuto službu bez oznámení a odstranit databáze neodvolatelně.

Uživatelům db4free.net není dovoleno zveřejňovat své přístupové údaje, rovněž i specifické údaje serveru třetím stranám.

Exkluzivně zákony Rakouské republiky se vztahují na služby týkající se db4free.net projektu.

Nedoporučujeme používat databázi db4free.net za účelem ukládání důležitých dat. I když my, jakožto provozovatelné toho projektu - jsme vzájemně propojení jako jedna společnost, ale i tak jsme soukromá společnost pro nekomerční účely tohoto projektu. Odmítáme jakoukoliv záruku a odpovědnost.

Tým Db4free.net nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah odkazovaných webových stránek.

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení bez předchozího upozornění.

Heidenreichstein, Rakousko
29. června 2014