Gebruiksvoorwaarden

In geen geval zijn wij, het db4free.net-team, aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade, inclusief verloren winst, voortvloeiend uit het gebruik van of de onbeschikbaarheid van deze host, de software, de diensten of de documentatie, zelfs als de beheerder op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Wij wijzen specifiek alle garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. De software en host die hieronder worden verstrekt, zijn op basis van "zoals het is", en wij hebben geen verplichtingen om onderhoud, ondersteuning, updates, verbeteringen of wijzigingen of voortdurende beschikbaarheid van diensten te bieden. We hebben het recht om deze service zonder kennisgeving stop te zetten en de databases onherroepelijk te verwijderen.

Gebruikers van db4free.net mogen hun toegangsgegevens en server-specifieke gegevens niet publiceren aan derden.

Uitsluitend het recht van de Republiek Oostenrijk is van toepassing op diensten met betrekking tot het db4free.net-project.

Wij raden u af om een db4free.net-database te gebruiken voor kritieke gegevens en voor een kritiek doel! Hoewel wij - de mensen achter dit project - gerelateerd zijn aan elkaar via een bedrijf, is dit nog steeds een privé en niet-commercieel project. Wij wijzen elke garantie en aansprakelijkheid af!

Het db4free.net-team neemt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte webpagina's.

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring zonder kennisgeving te wijzigen.

Heidenreichstein, Oostenrijk
29 juni 2014