Warunki użytkowania

Pod żadnym pozorem ekipa db4free.net nie jest odpowiedzialna w stosunku do nikogo za bezpośrednie, pośrednie, wyjątkowe, przypadkowe lub wynikowe szkody, włączając w to straty pieniężne czy materialne, wynikające z czasowej niedostępności tego serwisu, jego oprogramowania, usług czy dokumentacji nawet jeśli administrator bazy danych został pouczony o możliwości wystąpienia tego typu szkód.

W szczególności zrzekamy się dawania jakichkolwiek gwarancji, włączając w to ale jednocześnie nie ograniczając do, domniemanych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Oprogramowanie i dostępny tutaj serwis dostarczany jest w stanie w jakim jest i nie mamy żadnego obowiązku zapewniania prac konserwacyjnych, wsparcia, aktualizacji, ulepszeń czy zmian lub stałej dostępności usług. Mamy prawo do zaprzestania ciągłości tego serwisu oraz nieodwracalnego usunięcia baz danych bez wcześniejszego uprzedzenia.

Użytkownicy db4free.net nie mają prawa udostępniać swoich danych dostępowych a także szczegółów konfiguracji serwera osobom trzecim.

W przypadku usług udostępnionych przez projekt db4free.net obowiązującym prawem jest prawo Republiki Austriackiej.

Odradzamy używanie bazy danych db4free.net do przechowywania jakiegokolwiek rodzaju wrażliwych danych lub służących wrażliwemu celowi! Nawet jeśli my, ludzie stojący za tym projektem, jesteśmy powiązani poprzez firmę, to ten projekt jest nadal prywatny i niekomercyjny. Odmawiamy udzielenia jakiejkolwiek gwarancji oraz uchylamy się od winy za możliwe szkody!

Ekipa db4free.net nie bierze żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych korzystających z baz danych db4free.net.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian powyższych postanowień bez wcześniejszego uprzedzenia.

Heidenreichstein, Austria
29. czerwca 2014