Condiții de utilizare

În orice circumstanță noi, echipa db4free.net, nu vom fi ținuți răspunzători de către nicio parte pentru eventualele daune directe sau indirecte, de natură specială, incidentală sau subsidiară, incluzând pierderea de profit, survenite în urma folosirii sau indisponibilității acestei gazde, software-ului, serviciilor sau documentației acesteia, deși administratorul a fost înștiințat cu privire la eventualitatea unei asemenea daune.

În mod specific, repudiem orice fel de garanție incluzând, dar nelimitându-se la, garanția implicită de vandabilitate și adaptare pentru un scop particular. Software-ul și gazda furnizate mai jos sunt într-o bază de tipul "așa cum este", și nu suntem obligați să furnizăm întreținere, suport, actualizări, îmbunătățiri, modificări sau disponibilitate continuă a serviciilor. Suntem autorizați a întrerupe acest serviciu fără preavizare și a șterge bazele de date irevocabil.

Utilizatorilor db4free.net nu le este permis să-și publice datele de acces și nici datele specifice ale server-ului către terți.

În mod exclusiv, legile Republicii Austriece se aplică serviciilor legate de proiectul db4free.net.

Nu recomandăm a se folosi o bază de date db4free.net pentru date de importanță critică sau pentru scopuri de importanță critică! Deși noi - persoanele din spatele acestui proiect - suntem asociați unii cu alții printr-o societate, acesta este totuși un proiect privat și non-comercial. Refuzăm a acorda orice fel de garanție și a fi trași la răspundere!

Echipa db4free.net nu este răspunzătoare pentru conținutul paginilor web referențiate în legături.

Menținem dreptul de a modifica aceste declarații fără preavizare.

Heidenreichstein, Austria
29 iunie 2014