Преводи

След обновлението на сайта и услугата на db4free.net през 2014 г., вече има лесен начин за превеждане на уеб сайта db4free.net на повече езици.

Всички текстове от уеб сайта са качени в GitHub. Можете да копирате (fork) репозиторито, да направите Ваш превод и да ни изпратите pull request taka че вашият превод да бъде интегриран на уеб-сайта.

Как работи това?

Направете си акаунт във GitHub, освен ако вече нямата такъв. Копирайте (fork) репозиторито от

https://github.com/mpopp75/db4free-net-l10n

така че да имате точно копие на репозиторито за преводи на във Вапият GitHub акаунт. Сега можете да клонирате (clone) копие на репозиторито на Вашата система. Командата в git за това е:

git clone git@github.com:[Вашият_GitHub_потребител]/db4free-net-l10n.git

Препоръчваме ви да създадете отделен клон (branch) за вашият превод, ето така:

git checkout -b mytranslations

Ако все още няма папка за езика на който ще превеждате, направете копие от папка "en" и я именовайте следвайки езиковите кодове по ISO 639-1.

Във файловете в тази папка, заменете английските текстове с текст на новия език. Моля внимавайте да не промените ID-тата. Например заменете:

'h1' => 'Welcome to db4free.net',

със

'h1' => 'Добре дошли в db4free.net',

Ако текста е еднакъв на английски и на езика на който превеждате, тогава можете да изтриете реда или просто да го оставите непроменен.

Когато Вашият превод е приключен, направете commit и push към Вашето GitHub репозитори. Превключете към вашият нов клон (branch) в GitHub и щракнете "New Pull Request". Въведете кратко описание на вашият превод, предизвикателства и трудности кото сте срещнали, или какво не сте успели да завършите и т.н. и изпратете Pull Request-а.

Ако искате да дадете своя принос, но се нуждаете от допълнителна помощ преди да започнете, моля създайте тикет в GitHub.