Quyên góp

Bằng cách quyên góp bạn có thể giúp chúng tôi đầu tư tốt hơn cho phần cứng và cung cấp dịch vụ tốt hơn.

PayPal
Bitcoin
 EUR
 

Nhập số tiền quyên góp trong ứng dụng Bitcoin sau khi quét mã QR bên dưới.

Bitcoin QR

16nZAZNhNXsqHjQeStnavoZt963FPDXU7A