Finančné príspevky

Poslaním finančného príspevku nám môžete pomôcť investovať do lepšieho hardvéru a poskytovať ešte lepšie služby.

PayPal
Bitcoin
 EUR
 

Please enter the donation amount in your Bitcoin app after scanning the QR code.

Bitcoin QR

16nZAZNhNXsqHjQeStnavoZt963FPDXU7A