Finanční příspěvky

Zasláním finančního příspěvku nám můžete pomoci investovat do lepšího hardwaru a poskytovat ještě lepší služby.

PayPal
Bitcoin
 EUR
 

Please enter the donation amount in your Bitcoin app after scanning the QR code.

Bitcoin QR

16nZAZNhNXsqHjQeStnavoZt963FPDXU7A