Donationer

Genom att donera så kan du hjälpa oss att investera i bättre hårdvara och samtidigt förbättra servicen

PayPal
Bitcoin
 EUR
 

Please enter the donation amount in your Bitcoin app after scanning the QR code.

Bitcoin QR

16nZAZNhNXsqHjQeStnavoZt963FPDXU7A