Chào mừng tới db4free.net

db4free.net cung cấp dịch vụ mới nhất - đôi khi còn trong giai đoạn phát triển - các biên bản MySQL Server. Bạn có thể dễ dàng đăng ký tài khoản miễn phí và dùng cho ứng dụng của bạn, để chắc rằng nó có thể hoạt động cùng biên bản mới nhất của MySQL. db4free.net cung cấp là một nguồn tài nguyên tốt cho giáo dục và giúp bạn quen thuộc với các tính năng mới đã được giới thiệu trong phiên bản mới.

db4free.net nhằm mục đích luôn cung cấp biên bản mới nhất hoặc phiên bản phát triển mới nhất. db4free.net's MySQL server sẽ được cập nhật ngay sau khi một phiên bản mới được phát hành, thường là vào cùng ngày hoặc nhanh nhất có thể.

Để truy cập vào dữ liệu của bạn một cách thuận tiện, db4free.net cũng cung cấp biên bản mới nhất của phpMyAdmin. phpMyAdmin luôn được cập nhật thường xuyên, vì vậy bạn luôn có được biên bản mới nhất.

Điều gì là không có ở db4free.net

db4free.net là một môi trường thử nghiệm điều đó có nghĩa là không phù hợp cho sản phẩm thực tế. Có thể có hiện tượng sụp server, mất dữ liệu và tính năng bảo mật không đáp ứng được các tiêu chuẩn mà bạn mong đợi từ một nhà cung cấp dữ liệu lưu trữ chuyên nghiệp. Nếu bạn cần MySQL cho sản phẩm, xin đừng sử dụng db4free.net!

Bạn có thể giúp chúng tôi phiên dịch trang db4free.net?

Ngôn ngữ bạn sử dụng tốt mà trang web của chúng tôi không cung cấp? Bạn có thể giúp chúng tôi phiên dịch trang db4free.net. Tìm hiểu thêm!

Tài nguyên

Có mộtkhung vự cho db4free.net trong mpopp.net blog giúp bạn có thể có được những tin tớn mới nhất của db4free.net. Hãy theo dõi RSS Feed để đảm bảo bạn không bõ lỡ bất kì tin mới nào. db4free.net còn có Twitter, một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho những gì đang xảy ra trong thế giới db4free.net.

Nguồn tài nguyên tốt để tìm hiểu về MySQL là ở MySQL Developer Zone, MySQL Reference ManualPlanetMySQL. Trang web MySQL cung cấp nhiều bài viết cho người phát triển trong đó giải thích tính năng mới đang được giới thiệu trong phiên bản sắp tới.

Nếu bạn phát hiện bất kì lỗi nào ở MySQL Server, hãy thông báo nó ở trang MySQL Bug Tracking System.