Autor

© 2005-2024 przez

Markus Popp (admin@db4free.net)

Powiązane projekty:

Zrzeczenie się

Autor tej strony internetowej zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzialności za tematyczność, poprawność, spójność czy też jakość przedstawianych informacji. Wszelkie żądania zadośćuczynienia za szkody spowodowane użytkowaniem przedstawionych tu informacji, włączając w to każdy rodzaj niekompletnej bądź nieprawdziwej informacji, nie będą miały żadnej podstawy prawnej.

Autor tej strony nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek treści powiązane lub odnoszące się do treści zawartych na tej stronie.